Formularze zamówienia zabudowy i usług dodatkowych
na targach SPORT-ZIMA - SzczyrkSzanowni Państwo!
W celu zamówienia zabudowy stoiska i usług dodatkowych należy pobrać z poniższej tabeli (w formacie PDF lub DOC) i wydrukować strony odpowiadające Państwa potrzebom. Po wypełnieniu odpowiednich stron Formularza należy je przesłać faksem pod numer 41 345 62 61 lub pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Uwaga: Regulamin stanowi integralną część formularza! Zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2 Zamówienie zabudowy stoiska zleconej Targom Kielce PDF DOCX
3 Zamówienie wyposażenia dodatkowego. Wymiary mebli PDF DOCX
4 Usługi pracowni plastycznej PDF DOCX
5-7 Regulamin dla uczestników targów PDF DOCX