Aktualności

22.03.2019

II Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej podczas Targów STOM

27. marca podczas Targów STOM w hali E (sala E3) odbędzie się forum, którego tematyką będzie optymalizacja produkcji i rentowności firmy.

II Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej podczas Targów STOM

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10. Na 10:30 zaplanowano otwarcie konferencji z udziałem Cezarego Tkaczyka - Prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach oraz Andrzej Rybka - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Wykaz prelekcji:

10:45 - 11:30

„Kultura ciągłego doskonalenia, optymalizacja produkcji w oparciu o LEAN Management”

Ilona Nowicka - Dyrektor zarządzający Lean Management Consulting Group

11:30 - 12:15

„Zwiększenie rentowności firmy poprzez transformację i doskonałość operacyjną”

Dorota Bieniek - Ekspert ds. transformacji biznesu, DIR Consulting

12:30 - 13:00

„Wpływ wdrożenia controllingu zarządczego i systemów Business

Intelligence na optymalizację przebiegu procesów

gospodarczych w firmie”

prof. nadzw. dr hab. Janusz Nesterak – Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie

13:00 - 14:00

Warsztaty: „Eliminacja marnotrawstwa opartego na koncepcji LEAN Management i controllingu finansowego. Studium przypadku”

Ilona Nowicka, Dorota Bieniek, Janusz Nesterak

Zamknięcie konferencji poprowadzi Dorota Tekieli-Bisińska – Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

(JN)


Polecane aktualności