Aktualności

14.11.2019

O wdrażaniu i tworzeniu polityk miejskich w Kielcach

Ponad 1300 osób zainteresowanych tematyką miejską spotka się w Targach Kielcach podczas Kongresu Polityki Miejskiej.

Kongres Polityki Miejskiej 2019
Kongres Polityki Miejskiej 2019

Przedsiębiorcy, urzędnicy, samorządowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i mieszkańcy, to tylko część z odbiorców przedsięwzięcia realizowanego od 14 do 16 listopada w Kielcach. Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce.

W sesji otwierającej wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek, Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta oraz Dyrektor Instytutu Miast i Regionów – Wojciech Jarczewski.

- Wskaźniki pokazują, że w miastach żyje ponad 50% światowej populacji, a liczba ludności miast na świecie w ciągu 10-20 lat przekroczy 70%. Dynamika zachodzących w miastach zmian coraz silniej odzwierciedla się w kierunkach rozwoju polityk miejskich podejmowanych na całym świecie. Wiem, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do dyskusji nad kwestiami przyszłości polityki miejskiej w Polsce, w wymiarze lokalnym, regionalnym, międzynarodowym, europejskim. Wierzę, że spotkanie będzie stanowić punkt wyjścia do rozwoju polityki odzwierciedlającej zmieniające się trendy rozwoju miast w wymiarze krajowym i globalnym - mówiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

- Witam wszystkich w Kielcach. Dziękuję za możliwość współorganizowania i partnerstwa tego wydarzenia w obiektach Targów Kielce. Cieszę się, że podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia przestrzeni miejskiej dot. celów zrównoważonego rozwoju, nowoczesnych technologii, transportu i środowiska. Jak wykorzystywać obszar miejski dla mieszkańców, dla biznesu oraz dla turystyki - podkreślał Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta.

Program pierwszego dnia kongresu jest bardzo różnorodny. Na scenie głównej przeprowadzony zostanie Ogólnopolski Konkurs Miast, którego przewodnim tematem jest „Wizja miasta” – pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji. Uczestnicy wydarzenia poznają zagadnienia dot. m.in. nowej perspektywy budżetowej oraz zarządzania rozwojem lokalnym. Na scenie głównej odbędzie się również Noc wtop, gdzie najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się z uczestnikami tym, co im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli.

Główne sesje tematyczne poświęcone będą takim zagadnieniom jak: transport i mobilność, kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. Kolejny blok wydarzeń towarzyszących to miejskie inspiracje i prezentacje najlepszych praktyk, gdzie będzie można posłuchać, jak polskie miasta radzą sobie z ważnymi zagadnieniami polityki miejskiej. To doskonała przestrzeń dla dzielenia się wzajemnymi doświadczeniami.

Debata o idei prawa do miasta oraz o problemach i potrzebach miast będzie wprowadzeniem w temat Kongresu Ruchów Miejskich.

Podczas wydarzenia odbędzie się również seminarium dot. Projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”. Prelegenci przedstawią projekt, laboratoria miejskiej na świecie i strategiczne podejście do smart city oraz zwrócą uwagę na konieczność systemowej transformacji miast w kierunku miast inteligentnych.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

(MCh)

 


Polecane aktualności