Formularze zamówienia zabudowy i usług dodatkowych
na KONGRES BIUR RACHUNKOWYCHSzanowni Państwo!
W celu zamówienia zabudowy stoiska i usług dodatkowych należy pobrać z poniższej tabeli (w formacie PDF lub DOC) i wydrukować strony odpowiadające Państwa potrzebom. Po wypełnieniu odpowiednich stron Formularza należy je przesłać faksem pod numer 41 345 62 61 lub pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Uwaga: Regulamin stanowi integralną część formularza! Zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Zachęcamy do skorzystania z formualrza edytowalnego w formacie PDF, który znajduje się poniżej.

 

2 Zamówienie zabudowy stoiska w TK (w hali) PDF DOCX
3 Zamówienie wyposażenia dodatkowego. Wymiary mebli PDF DOCX
4 Zamówienie usług dodatkowych i spedycji PDF DOCX
5 Zamówienie wyposażenia technicznego PDF DOCX
6 Usługi pracowni plastycznej PDF DOCX
7 Identyfikatory (karty Wystawca) PDF DOCX
8a Wpis do katalogu PDF DOCX
8b Zgłoszenie współwystawcy / firmy reprezentowanej PDF DOCX
9 Reklama elektroniczna na monitorach PDF DOCX
10-15 Regulamin dla uczestników targów PDF DOCX
16 Spis treści PDF DOCX