Świętokrzyskie Perły Zawodów

 

centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w morawicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

ul. Kielecka 7
26-026 Morawica
tel./fax. (0-41)-311- 46 -80
www.szkola-medyczna.com.pl
e-mail: szkolamedyczna@o2.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicyto szkoła Samorządu Województwa Świętokrzyskiego kształcąca w zawodach medycznych od ponad 50 lat, oferuje wysoki poziom  nauczania, między innymi dzięki  bogatej bazie dydaktycznej w szkole oraz rozwiniętej współpracy z pracodawcami  w zakresie praktycznej nauki zawodu  i praktyk zawodowych.

Kształcenie w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna.

 • bezpłatna nauka i zdobycie poszukiwanego zawodu,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • dogodne godziny zajęć /dostosowane również do pracujących/,
 • bogato wyposażone pracownie,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany na terenie szkoły (jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym),
 • wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych

 


 

zespół szkół w połańcu Zespół Szkół w Połańcu

Opis placówki:
Zespół Szkół w Połańcu to znana z licznych sukcesów placówka, która od blisko 50 lat z powodzeniem kształci fachowców z branży elektronicznej i energetycznej. Od 2018 r. szkoła objęta patronatem firmy Elektrownia ENEA Połaniec.

Opis oferty:
Podczas Salonu Edukacji zaprezentowane zostanie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Połańcu technikum kształcące uczniów w zawodzie technik elektronik. Połanieccy elektronicy od lat osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych regionach świata.

Dane teleadresowe szkoły:
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
ul. Ruszczańska 23
28-230 Połaniec
tel. 158650325
www.zspolaniec.pl
e-mail: zspolan@poczta.fm

 


 

SZKOŁY ZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją edukacyjną w regionie działającą od 70 lat. Stowarzyszenie prowadzi sieć szkół dla młodzieży i dorosłych oraz kursy i szkolenia.

Podczas Kongresu Edukacji Przyszłości na stoisku będą prezentowane następujące zawody:

 • klasy mundurowe
 • klasy fryzjerskie

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
www.zdz.kielce.pl
tel./fax 41 366 49 71, 41 345 58 04

 


 

cpk staszów CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO W STASZOWIE

ul. Koszarowa 7, 28 – 200 Staszów
Tel./Fax.(0-15) 864-39-65
http://www.ckpstaszow.pl
e-mail:  sekretariat@ckpstaszow.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 2003 roku.

Placówka realizuje zadania z zakresu przygotowania  praktycznego młodzieży i dorosłych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze. CKP jest również ośrodkiem egzaminacyjnym.

CKP umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym powiatu staszowskiego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponadto CKP współpracuje z innymi szkołami i instytucjami.

CKP realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego poprzez prowadzenie Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno Zawodowego współpracując z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami średnimi i pracodawcami terenu staszowskiego.

Centrum organizuje i prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dając możliwość osobom dorosłym na zmianę zawodu i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego działa Stowarzyszenie „Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej - Rozwój”.

Stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie:

 • promocji szkolnictwa zawodowego i ustawicznego,
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • rozwoju zawodowego nauczycieli,
 • promocji zdrowia,
 • kultury i sztuki,
 • sportu.

OFERUJE  BEZPŁATNE  KSZTAŁCENIE W ZAWODACH :

 • fryzjer
 • kucharz
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • blacharz samochodowy
 • mechanik motocyklowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik mechanik
 • technik budownictwa
 • technik usług fryzjerskich
 • technik technologii drewna
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 


 

Ekonomik Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach kształci w zawodach; technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej  a także organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kształci w systemie dualnym.

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Langiewicza 18
25-381 Kielce
sekretariat@ekonomik-kielce.edu.pl
Tel.: +48 41 367 61 75
www.ekonomik-kielce.edu.pl

 


 

zespół szkół przemysłu spożywczego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach jest szkołą zarówno z tradycjami , jak również wyróżniającą się nowoczesnością i innowacyjnymi metodami kształcenia zawodowego.
Kształcimy w zawodach:
TECHNIKUM NR 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”

 • kelner
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik turystyki wiejskiej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”

 • cukiernik
 • kucharz
 • wędliniarz
 • piekarz
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Jesteśmy szkołą sukcesu :
1.Organizatorami wielu debat, konkursów kulinarnych, spotkań ze znanymi kucharzami, innowacji pedagogicznych.
2. W ramach projektu unijnego Erasmus + nasi uczniowie kształcą swoje umiejętności na praktykach zawodowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Portugalii.
3. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych zakładach gastronomicznych.
4. Patronaty nad naszymi klasami objęły najlepsze restauracje hotelowe i firmy gastronomiczne.

Wybierając naukę w naszej szkole uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w branży gastronomicznej:
– to jedna z najlepszych szkół zawodowych o profilu gastronomicznym w Polsce,
– stawiamy na naukę języków obcych, nasi uczniowie korzystają z najnowszych materiałów językowych oraz z multimedialnych pomocy dydaktycznych,
– doskonale wyposażone pracownie technologiczne, cukiernicze, kelnerskie oraz warsztaty szkolne umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,
– realizujemy wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
- organizujemy wiele ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy szkoleń zawodowych oraz warsztatów zawodowych współpracujemy z najlepszymi zakładami gastronomicznymi i restauracjami w mieście, województwie i kraju,
– nasi absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem pracy,
– uczęszczając do naszej szkoły masz możliwość rozwijania swoich pasji w jednym z wielu tematycznych kół zainteresowań (sport, teatr, film, fotografia, muzyka, taniec, poezja).
Naszym priorytetem staje się rozszerzenie działalności, kontaktów i nawiązanie współpracy ze szkołami, firmami, placówkami, przedsiębiorcami, którzy pragnęliby uczestniczyć we wzajemnej kooperacji, wymianie doświadczeń, poznawaniu historii, kultury i tradycji innych krajów, ale także przekazywanie wiedzy o naszym kraju innym narodom.

Kontakt:
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Ul. Zagórska 14, 25 – 355 Kielce
tel. 41 367 67 40
tel. 41 367 67 41
fax 41 367 69 71
e-mail: zsps-kielce@wp.pl
www: http://www.zsps.kielce.eu

 


 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w baryczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Baryczy
IM. ZDZISŁAWY I STANISŁAWA BYTNARÓW
Barycz 64
26-200 Końskie
woj. Świętokrzyskie
(41) 375 07 61 – dyrekcja
(41) 375 07 62 – internat
(41) 372 52 19 – sekretariat
sosw.barycz@onet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy powstał w 1961 roku.

Misją naszego Ośrodka jest poszukiwanie możliwości rozwoju dzieci oraz stała gotowość wzbogacania ich w wiedzę i umiejętności, które przygotują je do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym. Otwierając drzwi do samodzielności kształtujemy naszych uczniów na ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością. Dążymy do integracji naszych wychowanków ze społeczeństwem poprzez wdrażanie do pełnienia ról społecznych tak, aby było dla nich możliwe korzystanie z dobrodziejstw tego świata na równi z pełnosprawnym społeczeństwem.

W skład Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
- Grupy rewalidacyjno-wychowawcze
- Internat

Uczniowie z Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia zaprezentują przygotowane potrawy, przekąski, natomiast dekorację stanowić będą prace przygotowane, wykonane przez uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 


 

ZSI Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach

Kształcimy w trzech zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Realizujemy również przedmioty na poziomie rozszerzonym. Wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego potwierdzają wyniki matur i egzaminów zawodowych, które plasują Szkołę w czołówce kieleckich techników. Pozycję lidera w zakresie kształcenia informatycznego potwierdzają sukcesy naszych uczniów. W szkole dzięki wsparciu firm I-TEL i Eko-Energia działają klasy patronackie. Uczniowie, którzy chcą zdobyć dodatkowe umiejętności mogą poszerzać wiedzę biorąc udział w projektach edukacyjnych realizowanych przez Szkołę z zakresu IT, języków obcych i przedsiębiorczości. Uczniowie zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas staży w zagranicznych firmach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Współpracujemy również  z Kieleckim Parkiem Technologicznym i Politechniką Świętokrzyską, dzięki czemu uczniowie mają okazję brać udział w ciekawych wykładach i warsztatach oraz odbywać praktyki w firmach zajmujących się nowymi technologiami.

Spośród szkół działających na kieleckim rynku wyróżnia nas bardzo dobra baza sprzętowa, ścisła współpraca z przedsiębiorcami oraz unikalne podejście do ucznia.

Na stoisku będzie można zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, porozmawiać o specyfice szkoły i stosowanych przez nas metodach pracy oraz bliżej poznać kierunki: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w których kształcimy.  Zostaną również zaprezentowane niektóre z pomocy naukowych, które wykorzystujemy w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach
Ul. Hauke-Bosaka 1
25-817 Kielce
41-367-67-90
szkola@zsi.kielce.pl
www.zsi.kielce.pl