Kontakt ze strony Targów Kielce:

Urszula Wasińska

+48 41 365 12 99
+48 600 265 587
wasinska.urszula@targikielce.pl

Sylwia Kubicka

+4841 36 51 447
+48 797 339 435
kubicka.sylwia@targikielce.pl

 

Kontakt ze strony Organizatorów:

Obserwatorium Polityki Miejskiej
Instytut Rozwoju Miast i Regionów
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków

e-mail: kongres@irmir.pl
http://kongres.miasta.pl/kontakt