PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

I. Spółka realizuje politykę proekologiczną, prowadząc działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.

II. Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.30.Z
 2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
 3. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
 4. Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
 5. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,
 6. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z,
 7. Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z,
 8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,
 9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C,
 10. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
 11. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z,
 12. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z,
 13. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,
 14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
 15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
 16. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,
 17. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z,
 18. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
 19. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,
 20. Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.01.Z,  
 21. Produkcja pozostałych mebli 31.09.Z,
 22. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z.

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2019
Autor: Cezariusz Matla