Europarking - Pozyskiwanie danych, a strefy płatnego parkowania

Zapraszamy na konferencję:

Rola pozyskiwania danych w kontekście kształtowania stref płatnego parkowania w miastach

 

katedra systemów transportowych polit krakowskiej W ramach konferencji, organizowanej przez Katedrę Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, specjaliści z tej jednostki poruszą ważne zagadnienia związane z problematyką pozyskiwania danych w procesie kształtowania i administrowania strefami płatnego parkowania w miastach.


Organizator: Katedra Systemów Transportowych, Politechnika Krakowska

Termin: 14 maja 2019 r.

Miejsce: Targi Kielce, sala G3

Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

 

10:30-10:50 Szarata A., Politechnika Krakowska
Problemy stref płatnego parkowania w miastach

10:50-11:10 Franek Ł., dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
Śródmiejska strefa płatnego parkowania

11:10-11:30 Kącki P., Prezes Spółki Miejska Infrastruktura w Krakowie w latach 2014–2017
Kształtowanie polityki parkingowej, w kontekście zapisów uchwały Rady gminy ustalającej strefę płatnego parkowania na przykładzie Krakowa

11:30-11:50 Duda-Wiertel U., Politechnika Krakowska
Doświadczenia w wykorzystaniu danych do analiz parkowania

11:50-12:10 Pietruch M., COMARCH
Comarch Smart Parking - wykorzystaniewideodetekcji do gromadzenia kompleksowych danych parkingowych

12:10 Debata