Zakres branżowy targów WIRTOPROCESY


Rapid Manufacturing

 • Druk trójwymiarowy
 • Projektowanie komputerowe
 • Bezpośrednie osadzanie metalu
 • Bezpośrednie fabrykowanie
 • Bezpośrednie spiekanie laserowe matalu
 • Bezpośrednia obróbka metalu
 • Modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym
 • Tworzenie modeli
 • Prototyping & Usługi inżynierskie
 • Rapid Manufacturing
 • Rapid Prototyping
 • Rapid Tooling
 • Selektywne stapianie wiązką lasera
 • Selektywne spiekanie laserowe
 • Service Bureaus
 • Modelowanie
 • Stereolitografia (SLA)


Procesy produkcyjne oraz usługi dodatkowe

 • CAD/CAE/CAM
 • Odlewy
 • EDM
 • Stapianie wiązką elektronów
 • Cięcie i Wykańczanie
 • Swobodne prafabrykowanie
 • Investment Casting
 • Cięcie laserowe
 • Stapianie Laserowe
 • Obróbka/Prototyp
 • Projektowanie części
 • Wzornictwo
 • Service Bureaus


Skanowanie 3D

 • Analiza
 • Archiwizowanie
 • Nadzór
 • Kontrola Jakości
 • Powielanie procesów
 • Inżynieria odwrotna
 • Modelowanie odrworne
 • Oprogramowanie, dostawy oraz usługi dodatkowe


Materiały

 • Ceramika
 • Komponenty
 • Epoxies
 • Metale
 • Plastiki


Mold & Mold Making

 • Compression Molding
 • Injection Molding Equipment
 • Mold, Tool & Die Design
 • Moldmaking Services


Zarządzanie jakością

 • Finite Element Analysis
 • Systemy kontroli & Wyposażenie
 • Technologia pomiarowa
 • Narzędzia pomiarowe