Formularze zamówienia zabudowy i usług dodatkowych
na targach AGROTRAVEL & ACTIVE LIFESzanowni Państwo!
W celu zamówienia zabudowy stoiska i usług dodatkowych należy pobrać z poniższej tabeli (w formacie PDF lub DOC) i wydrukować strony odpowiadające Państwa potrzebom. Po wypełnieniu odpowiednich stron Formularza należy je przesłać faksem pod numer 41 345 62 61 lub pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Uwaga: Regulamin stanowi integralną część formularza! Zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

Zachęcamy do skorzystania z formualrza edytowalnego w formacie PDF, który znajduje się poniżej.

 

2a Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej (zabudowa własna)
2b Zamówienie zabudowy stoiska w TK (w hali)
3 Zamówienie wyposażenia dodatkowego. Wymiary mebli
4a-4b Zamówienie usług dodatkowych i spedycji
5 Zamówienie wyposażenia technicznego
6 Usługi pracowni plastycznej
7a Rezerwacja noclegów
7b Identyfikatory (karty Wystawca)
8a Wpis do katalogu
8b Zgłoszenie współwystawcy / firmy reprezentowanej
9a Reklama w katalogu i Internecie
9b Reklama elektroniczna na monitorach
10a-10e Zamówienie sal konferencyjnych, zgłoszenie zapotrzebowania na catering
11-16 Regulamin dla uczestników targów, podsumowanie kosztów uczestnictwa w targach
17 Spis treści