Międzynarodowa konferencja

„Marka terytorialna - jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej?”

29-30 listopada 2019, Centrum Kongresowe

Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1

 

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 29 i 30 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

Konferencja skierowana jest do odbiorców zainteresowanych rozwijaniem oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku destynacji turystycznych oraz implementacją dobrych praktyk w zakresie tworzenia i rozwoju różnych polskich oraz zagranicznych marek turystycznych, w tym wykorzystania doświadczeń w budowie marek narodowych, regionalnych i lokalnych.

W drugim dniu konferencji, podczas moderowanych paneli dyskusyjnych zaprezentowane zostaną efekty przeprowadzonych działań w zakresie rozwijania marek lokalnych. Będziemy także rozmawiać
o kondycji turystyki i promocji turystycznej w każdej z dziesięciu destynacji turystycznych wyodrębnionych na potrzeby projektu pn.: „Świętokrzyskie, silna marka terytorialna - cykl działań analityczno- rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych”. 

Pierwszego dnia w godz. 15.30 -17.00 zapraszamy również na spotkania B2B. Skierowane one będą
z jednej strony do przedstawicieli obiektów hotelarskich i zarządców atrakcji turystycznych, którzy chcą poszerzyć kanały dystrybucji swojej oferty turystycznej, a z drugiej strony do biur podróży. Weźmie w nich udział ponad 15 biur podróży zainteresowanych Regionem Świętokrzyskim, w szczególności  wprowadzeniem do swojej  oferty elementów turystyki  aktywnej,  prozdrowotnej oraz turystyki 
na obszarach wiejskich (także innych form  w tym eko- i agro- turystyki).

Konferencja jest bezpłatna. W załączeniu przekazuję formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

Mając na uwadze kwestie organizacyjne, będę wdzięczny za odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 października 2019 r. na adres: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel
tel. 41 361 80 57 wew. 25

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niniejsze zadanie publiczne dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki