Konkurs na stoisko

Podczas XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE wystawcy będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawsze stoisko targowe.

 

Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych ekspozycji targowych wraz z prezentowaną ofertą będzie brała pod uwagę następujące elementy:

 

  1. ogólne wrażenie stoiska;
  2. oryginalność zabudowy stoiska;
  3. estetykę i porządek na stoisku;
  4. uprzejmość  i kompetencje osób obsługujących stoisko;
  5. atrakcyjność oferty turystyki wiejskiej i aktywnej prezentowanej na stoisku;
  6. wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrzędów życia na wsi, rękodzieła i rzemiosła oraz lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
  7. formę  prezentacji lokalnych inicjatyw;
  8. dodatkowe atrakcje na stoisku.

 

Warunkiem udziału w konkursie na najciekawsze stoisko jest przesłanie wypełnionego oświadczenia o akceptacji warunków konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy  przesłać na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce w terminie do 25 listopada 2019 r.

z dopiskiem Konkurs AGROTRAVEL (decyduje data stempla pocztowego).

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 na scenie głównej Targów.