Organizatorzy:
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
Targi Kielce S.A.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie

zapraszają na: 

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne

"Nowoczesne materiały inżynierskie oraz najnowsze osiągnięcia w ochronie przed korozją"

Kielce, 31.03-1.04.2020 

expo-surface 2019 - ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczneDo uczestnictwa w Sympozjum zapraszamy kadrę naukową, inżynieryjno-techniczną i zarządzającą reprezentującą zarówno instytucje naukowe, instytuty branżowe, firmy i przedsiębiorstwa na co dzień produkujące nowoczesne materiały inżynierskie oraz zajmujące się ochroną przed korozją.  

Sympozjum odbywa się w trakcie trwania Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE - Kielce, co umożliwia  spotkanie w jednym miejscu wielu specjalistów zajmujących się tematyką poruszaną na sympozjum, przegląd nowoczesnych technologii oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych.

 

Tematyka Sympozjum:

 • Nowoczesne materiały inżynierskie (powłoki, materiały, technologie)
 • Materiały o specjalnym przeznaczeniu
 • Metody badawczo-pomiarowe do oceny powłok i zabezpieczeń
 • Korozja materiałów użytkowych – metalicznych, budowlanych, tworzyw sztucznych
 • Mechanizmy procesów korozyjnych
 • Korozja atmosferyczna, wysokotemperaturowa, mikrobiologiczna
 • Projektowanie  a  korozja, dobór sposobów ochrony antykorozyjnej
 • Technologie przygotowania powierzchni pod powłoki antykorozyjne
 • Nowoczesne technologie wytwarzania powłok, wykładzin i  posadzek
 • Programowanie i monitorowanie zagrożeń korozyjnych
 • Prace antykorozyjne a ochrona środowiska.
 • Ekonomiczne i  edukacyjne aspekty korozji

 

Honorowy Patronat:

Rektor Politechniki Częstochowskiej:

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Komitet Organizacyjny:

Marcin Knapiński – Przewodniczący
Lidia Adamczyk – Wiceprzewodnicząca
Marcin Kwapisz - Sekretarz
Agata Dudek
Piotr Włodarski
Paweł Rajczyk
Jesica Biś
Aleksandra Kucharczyk 

Sekretariat Sympozjum:

E-mail: sympo-surface@wip.pcz.pl
www.sympo-Surface.wip.pcz.pl

Miejsce Sympozjum:

Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1,
25-672 Kielce

Ważne terminy:

30.01.2020 przesłanie formularza rejestracyjnego na adres Biura Sympozjum
                     przesłanie referatu/abstraktu
25.02.2020 wysłanie Komunikatu II

Artykuły zostaną opublikowane w czasopismach „Ochrona przed Korozją” oraz „Inżynieria Powierzchni”.

Publikacja artykułu uzależniona jest od uzyskania pozytywnych recenzji artykułu.