Kontakt


photo

Menedżer projektu

August Misztal
41 365 14 15
797 339 396
misztal.august@targikielce.pl

photo

Zastępca

Wioleta Barwicka
+4841 365 14 12
+48 797 339 452
barwicka.wioleta@targikielce.pl

photo

Kontakt dla zwiedzających

Piotr Włodarski
41 365 14 60
518419170
wlodarski.piotr@targikielce.pl

photo

Zespół Projektowania Stoisk

Karol Grabka
+48 41 365 13 74
+48 606 447 468
grabka.karol@targikielce.pl

photo

Marketing

Kierownik Zespołu Projektów Marketingowych i Analiz
Małgorzata Róg-Giacosa
41 365 14 56
rog.malgorzata@targikielce.pl

photo

Public Relations

Magdalena Cholewa
+4841 365 14 09
cholewa.magdalena@targikielce.pl

 

Przedstawiciele zagraniczni: 


UKRAINA, kraje b. ZSRR
Oрганизатор украинскoй тeхничecкoй дeлeгации: 
Зoрянa Oщудляк
tel./fax (+380 32) 237 28 00, Львoв, Украина
e-mail: ozoriana@ukr.net 

Formularz kontaktowy