Zakres branżowy targów TARGI PRACY:
  • Oferty pracy dla osób poszukujących nowego zatrudnienia;
  • Rekrutacja profesjonalnych pracowników;
  • Tworzenie baz CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych;
  • Warsztaty doradcze (w tym szkolenia dla pracodawców z zakresu HR);
  • Oferty szkoleniowe dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje;
  • Konferencje i profesjonalne analizy poświęcone współczesnemu rynkowi pracy;
  • Konsultacje z ekspertami w zakresie rynku pracy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.