Konferencja
Kamień w złożu krajobrazie i architekturze

Targi Kielce, 5 kwietnia 2019

dom 2019 - konferencja kamień w złożu, krajobrazie i architekturze

 

Program Konferencji 

 

1100 – 1110 otwarcie konferencji przez dr. Sylwestra Salwę, Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB w Kielcach

1110 – 1300 referaty:

Bostońskie kamienie okładzinowe na szlaku Freedom Trail
prof. dr hab. Janina Wiszniewska, PIG-PIB, Warszawa; mgr Michał Ruszkowski, Wydział Geologii UW, Warszawa

Skały w architekturze podkrakowskich kościołów romańskich
dr hab. inż. Jan Bromowicz prof. AGH, dr inż. Janusz Magiera, AGH Kraków

Przejawy korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemy związane z jego rewaloryzacją
dr hab. inż. Marek Rembiś, AGH Kraków

Rodzaje deterioracji materii skalnej
mgr Michał Ruszkowski, prof. dr hab. Janina Wiszniewska

Krajobraz geologiczny – jego inwentaryzacja, waloryzacja i ochrona w wybranych rezerwatach świętokrzyskich i nidziańskich
dr hab. inż. Jan Urban,Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków,  Andrzej Kasza, Speleoklub Świętokrzyski, Kielce

Rola i znaczenie głazów narzutowych na obszarze północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
dr hab. Maria Górska-Zabielska prof. UJK, Kielce, mgr Piotr Kusztal, Kinga Witkowska, Instytut Geografii UJK Kielce,

1300 – 1315 przerwa

1315  – 1510 referaty:

Zróżnicowanie diagenetyczne kredowych piaskowców synklinorium północnosudeckiego
dr Magdalena Szczepaniak, Instytut Geologii UAM, Poznań, mgr  Adrianna Kowalczyk

Geospacer po Trakcie Królewskim w Warszawie
dr Alicja Bobrowska,  Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej UW, Warszawa

Charakterystyka i proweniencja skał z gotyckiego portalu bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu
mgr Katarzyna Zboińska (Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Wrocław)

Charakterystyka i proweniencja skał z gotyckiego portalu bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu
mgr Katarzyna Zboińska (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Oddział Dolnośląski PIG-PIB), dr Wojciech Bartz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Badania geologiczne Tesser z późno antycznej mozaiki z bazyliki w Chhim
mgr Anna Tomkowska, Warszawa, mgr Michał Ruszkowski

Pozostałości dawnego górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie)
mgr inż. Grzegorz Pabian, Instytut Geografii UJK, Kielce, mgr Paweł Król, Muzeum Narodowe, Kielce, dr Anna Fijałkowska-Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce

Kamień w architekturze zabytkowej Szydłowa (województwo świętokrzyskie)
dr Anna Fijałkowska-Mader, dr inż. Zbigniew Złonkiewicz, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce, mgr Paweł Król

1510 – 1525dyskusja i zamknięcie konferencji