ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Gmina Kielce (99.961% akcji w kapitale zakładowym spółki).


Rada Nadzorcza: 

Paweł Gągorowski – Przewodniczący
Szymon Barusiński – Wiceprzewodniczący
Andrzej Kostecki – SekretarzZarząd: 

Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu
Bożena Staniak - Wiceprezes Zarządu


Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019
Autor: Cezariusz Matla